Inlichtingendiensten

In NRC Handelsblad van 18 maart hebben de onderzoekers De Graaff en Wiebes verslag uitgebracht van pogingen de werkzaamheden van inlichtingendiensten bloot te leggen. Het cynisme in hun verslag spreekt mij aan! In januari 1976 nodigde statenvoorzitter Geertsema directeur Kuiper van de BVD uit de Gelderse Statencommissie voor bestuurlijke aangelegenheden vertrouwelijk te informeren over werkzaamheden van zijn dienst. Als statenlid had ik daarnaar gevraagd. Geertsema liet vooraf horen: “Iemand die belangstelling heeft voor de BVD, trekt wel de aandacht van deze dienst.”

In 1984 vroeg het rijksarchief Gelderland om zijn statenarchief en gaf ik mijn staten- en persoonlijk archief in bewaring. Later vroeg ik de ministers Van Thijn en Dijkstal om inzage van mijn BVD-dossier, teneinde de inhoud daarvan te vergelijken met de door het rijksarchief opgemaakte inventarisatie van mijn archief, een unieke controle op werkzaamheden van de BVD, ook nuttig voor een bewindsman. Verder dan een besloten hoorzitting op 12 oktober 1994 in het ministerie van binnenlandse zaken ben ik niet gekomen. Na Van Thijn wees ook Dijkstal mijn verzoek om inzage af, beiden in een wolk van nota-taal. De twee ministers verslikten zich in hun streven naar meer openbaarheid van het overheidsbestuur!

    • A.J. Rietveld