Geen Markerwaard

Verrast was ik dat de 'Markerwaard' op 28 maart weer eens uit de kast werd gehaald op de opiniepagina, en nog wel 6-koloms breed. Het artikel voegt niets toe aan de discussies van jaren geleden toen deze polder nog dagelijks nieuws was. Wel werd er in het artikel weggelaten waarom er uiteindelijk door de regering werd besloten de 'Markerwaard' niet aan te leggen, namelijk de bodemdaling van Noord-Holland.

Indertijd bij de officiële presentatie van de Markerwaard door Rijkswaterstaat werd op een paginagrote tekening al vermeld hoe de 'potentiaaldaling' zou plaatsvinden. Heel lang werd aan deze consequentie geen aandacht besteed. Tot in 1979 de Gemeente Hoorn aan bureau Tjarden opdracht gaf hiernaar een onderzoek in te stellen. De bevindingen waren dat de Noordhollandse bodem, toch al laag, over een groot gebied zou inklinken en verzakken. Dit zou onder andere voor de historische stadjes grote gevolgen hebben. De kosten om een en ander op te vangen waren dermate hoog dat er besloten werd geen Markerwaard aan te leggen!

    • L.M. Schlüter-Nelissen