Fysiotherapie

In het artikel 'Effect behandelingen fysiotherapie onduidelijk' (NRC Handelsblad, 24 maart) plaatst de schrijver de opmerking; “Fundamenteel onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie bestaat niet”. Deze opmerking suggereert dat andere handelingen in de gezondheidszorg wel gebaseerd zijn op “fundamenteel wetenschappelijk onderzoek”. Uit een onderzoek van het American Institute of Medicine, uit 1992, komt naar voren dat in 4 procent van alle medische handelingen een zogenaamd hard wetenschappelijk bewijs bestaat. Fysiotherapie staat dus niet alleen.

    • P.A. Huismanan