Foto's en voertuigen bevrijding

Foto: ROTTERDAM - Samen met foto's uit de bevrijdingsdagen van bekende en onbekende fotografen, zijn in de Kunsthal in Rotterdam voertuigen te zien die tijdens de oorlogsjaren het straatbeeld in Nederland bepaalden, zoals motoren van de geällieerden en fietsen met houten banden.

Op de expositie zijn behalve zwart/wit foto's ook enkele zeldzame kleurenfoto's te zien. Naast werk van bekende professionele fotografen zoals Cas Oorthuys, Emmy Andriesse en Bert Haanstra, is er, t/m 7 mei, ook nooit eerder getoond beeldmateriaal te zien van onbekende of anonieme Canadese, Amerikaanse of Britse oorlogsfotografen. (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)