Foto

Foto: PORT-AU-PRINCE - De Amerikaanse president, Bill Clinton, en zijn Haïtiaanse ambtgenoot, Jean-Bertrand Aristide, worden tijdens een plechtigheid bij het presidentiële paleis in de Haïtiaanse hoofdstad verrast door een duif, die neerstreek op een scherm dat beide hoogwaardigheidsbekleders tegen moordaanslagen moest beschermen. De ceremonie had gisteren plaats om de overdracht van het mandaat van de vredeshandhaving op Haïti aan de Verenigde Naties te markeren. Eerder waren Amerikaanse troepen verantwoordelijk voor deze taak. De Amerikaanse aanwezigheid had tot doel om de terugkeer van Aristide, die in 1991 bij een coup van het leger was verjaagd, mogelijk te maken. Clinton drong er bij zijn Haïtiaanse collega op aan stricte veiligheidsmaatregelen te nemen met het oog op de verkiezingen van juni en hij onderstreepte het belang van matiging, tolerantie en geduld. (Foto AP)