Faber Halbertsma: winstherstel gloort

De Faber Halbertsma Groep te Driebergen, producent van pallets, kabelhaspels en houten verpakkingen, heeft in 1994 de winst met 35 procent zien dalen tot 2,7 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat van 7 miljoen gulden kwam tot stand bij een omzetstijging van meer dan tien procent tot 166 miljoen gulden. In 1993 bedroeg het bedrijfsresultaat 10 miljoen gulden. De houtconsumptie steeg met bijna 20 procent tot 310.000 kubieke meter.

Vooral gedurende de eerste drie kwartalen had Faber Halbertsma te lijden van de sterk gestegen grondstofprijzen, die niet konden worden doorberekend in de verkoopprijzen. Door de aantrekkende economie en de betere bezetting van het produktie-apparaat verbeterde het resultaat in het voerde kwartaal.

Over het lopende jaar is de groep optimistisch. De in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezette verbeteringen hebben zich in de eerste maanden van 1995 voortgezet. Voor dit jaar verwacht de directie een hogere winst.