Effectenbezitters achten fusie '93 mislukt; VEB is voor splitsing van BolsWessanen

ROTTERDAM, 1 APRIL. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat de fusie tussen Bols en Wessanen uit 1993 is mislukt. De VEB zal daarom op de aandeelhoudersvergadering volgende week aan de BolsWessanen-directie het voorstel doen het concern te splitsen door de drankenactiviteiten (het oude Bols) te verkopen.

Dat heeft de VEB, die twee jaar geleden ook al tegenstander was van een fusie tussen Bols en Wessanen, gisteren bekend gemaakt. Volgens de VEB is na twee jaar fusie gebleken dat van “operationele synergie geen sprake is geweest”. Bovendien heeft BolsWessanen de prognose van jaarlijks 10 procent winstgroei niet waargemaakt. De prestaties van BolsWessanen blijven sterk achter bij andere voedings- en drankenconcerns en ook worden de omzetdoelstelling en winstmarge voor het jaar 2000 niet gehaald.

Volgens de VEB is het binnen BolsWessanen vooral de sterke drankendivisie, het voormalige Bols, die slecht presteert. Externe factoren, zoals de lage koers van de lire, spelen daarbij een rol. Maar ook heeft het management van BolsWessanen niet tijdig ingespeeld op verzwakking van marktposities buiten de Benelux en marktveranderingen in Italië, zo meent de VEB. De gestage afkalving van de Bols-posities buiten de Benelux maken een snelle beslissing over verkoop van de drankenactiviteiten noodzakelijk. Volgens de VEB hebben de Bols-activiteiten in combinatie met een ander - groter - drankenconcern veel betere kansen.

Topman Rob Schipper van BolsWessanen trad begin deze maand onverwachts af als voorzitter van de raad van bestuur. Volgens bronnen binnen het concern was het vertrek van Schipper vooral ook het gevolg van onenigheid binnen de top over de bedrijfsstrategie. De VEB heeft “waardering” voor het aftreden van Schipper, die zij “juist acht”. Na het aftreden van Schipper bestond de raad van bestuur nog maar uit twee leden, beiden oorspronkelijk afkomstig van Wessanen. De VEB heeft inmiddels een gesprek gehad met Schippers opvolger drs. A.M. Zondervan, “waaruit een eerste positieve indruk werd verkregen”.

De VEB zal bij de aandeelhoudersvergadering op 5 april ook het voorstel doen de certificering van de aandelen van BolsWessanen op te heffen. Bij certificering zijn de aandelen ondergebracht in een administratiekantoor dat op zijn beurt certificaten uitgeeft. De certificaathouders hebben geen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en dus niets te vertellen bij de onderneming. Volgens de VEB is de certificering door BolsWessanen gebruikt om ten tijde van de fusie beslissingen door te drukken. De VEB noemt de beslissing om oud-minister A.P.J.M. van der Stee te benoemen als lid van de raad van commissarissen als voorbeeld.

Het derde voorstel van de VEB betreft de uitgifte aan nieuwe aandelen door BolsWessanen aan anderen dan de bestaande aandeelhouders. De VEB vindt dat de uitgifte aan 'nieuwe aandeelhouders' moet worden beperkt tot maximaal 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal, geldend voor een periode van maximaal anderhalf jaar. De VEB, die via een 'Code of Conduct' een aantal pensioenfondsen vertegenwoordigt, wil daarmee de positie van de bestaande aandeelhouders van BolsWessanen versterken.