Constructie terugeisen van BTW verboden

DEN HAAG, 1 APRIL. Het kabinet verwacht 300 miljoen gulden extra te innen door het bestrijden van fiscale constructies waarbij woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en stadhuizen ten onrechte BTW terugvorderen. Op zijn persconferentie na afloop van de ministerraad zei minister-president Kok gisteren dat het geld wordt gebruikt voor extra lastenverlichting.

De ministerraad ging akkoord met een voorstel van staatssecretaris Vermeend (financiën) tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting en de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Naast het bestrijden van BTW-constructies met onroerende zaken wordt de economische overdracht van onroerend goed belast. Omdat er een risico bestaat dat er op grote schaal nog gebruik wordt gemaakt van constructies voordat de wetswijziging door het parlement is goedgekeurd, heeft het kabinet besloten om de maatregelen direct van kracht te laten zijn.

Economische overdracht zonder dat het onroerend goed ook juridisch van eigenaar verandert, vindt op legale wijze plaats om de overdrachtsbelasting te omzeilen. Maar de constructie wordt eveneens door criminelen gebruikt om zwart geld te witten. Het Tweede Kamerlid De Korte (VVD) stelde vorige maand voor om de overdrachtsbelasting uit te breiden tot economische overdracht van onroerend goed. Het voorstel van De Korte levert ongeveer 250 miljoen gulden op. Daarmee kan het tarief van de overdrachtsbelasting met een half procent omlaag naar 5,5 procent zonder dat de totale opbrengst vermindert. De overdrachtsbelasting brengt ongeveer 2,5 miljard gulden per jaar op. Ook D66-staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) deed onlangs de suggestie om de overdrachtbelasting op koopwoningen te verlagen.

Premier Kok wilde niet toezeggen dat het geld wordt gebruikt voor een verlaging van de overdrachtsbelasting. Volgens Kok wordt 300 miljoen gulden aangewend voor lastenverlichting in het belang van de werkgelegenheid en voor versterking van de culturele en economische infrastructuur. Een besluit wordt genomen bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar.

Vorige maand maakte staatssecretaris Vermeend bekend dat hij zou laten onderzoeken of de financiële BTW-constructie kan worden bestreden die het Haagse college van B & W heeft opgesteld bij de voorgenomen aankoop van het stadhuis. Het Haagse college is van plan het stadhuis annex bibliotheek voor 275 miljoen gulden te kopen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat het complex aan het Spui heeft laten bouwen.

De gemeente wil daartoe een beheersstichting oprichten die het stadhuis koopt om dit vervolgens weer aan de gemeente te verhuren. Het financieel voordeel van deze constructie kan voor de stad oplopen tot enkele miljoenen guldens, doordat de op te richten beheersstichting de BTW die over de aankoop van het gebouw moet worden betaald, mag verrekenen met de BTW die wordt geheven op de huurprijs.