Canada: Spaanse vissers blijven saboteren

NEW YORK, 1 APRIL. Canada beschuldigt Spaanse vissers van het ondermijnen van de visserij-onderhandelingen in Brussel tussen Canada en de Europese Unie. Dat zegt het ministerie van visserij in Ottawa.

In het visserijconflict tussen Canada en de EU is op diplomatiek niveau de strijdbijl begraven maar Spaanse treilers zijn net buiten de 200-mijlszone voor Newfoundland nog altijd bezig de Canadese kustwacht te provoceren. “Spaanse schepen komen en gaan in het gebied net buiten de 200-mijlszone”, aldus Jean Haché van het Canadese visserij-ministerie. “Wij denken dat ze zich daar bewust ophouden om de onderhandelingen in Brussel te bemoeilijken.” De Spaanse vissers zouden niet gebaat zijn bij een regeling omdat die meer toezicht op visvangst in de Atlantische oceaan met zich meebrengt.

De EU en Canada proberen tot overeenstemming te komen over het vissen op heilbot in de noordelijke Atlantische oceaan en over toezicht op het naleven van een overeenkomst. Na het inbeslagnemen van een Spaans vissersvaartuig drie weken geleden en een nieuw incident buiten Canada's 200-mijlszone afgelopen zondag, is het conflict nog steeds actueel. Beschuldigingen en ontkenningen vliegen over en weer tussen visserijcommissaris Emma Bonino van de EU en minister Brian Tobin van Canada.

De gebeurtenissen vestigen de aandacht op de conferentie van de Verenigde Naties over bedreigde vissoorten, die deze week in New York is begonnen. Een regeling over wereldwijde conventies ten aanzien van visvangst is volgens Canada “urgenter dan ooit”. Het verbale vuurwerk tussen Canada en de EU eerder deze week heeft weinig vooruitgang gebracht en het zwaartepunt van het overleg over het huidige conflict heeft zich nu weer naar Europa verplaatst.

De onderhandelingen in Brussel hebben louter en alleen betrekking op het vangen van heilbot en vloeien voort uit het incident met de Estai. Deze Spaanse treiler werd opgebracht en vastgehouden in de haven van St. John's, Newfoundland, tot een losgeld werd betaald. De Canadezen hebben sinds 1992 een moratorium ingesteld op het vangen van een aantal vissoorten in de Grand Banks, visgronden ten westen van Newfoundland. Net buiten de 200-mijlszone bevinden zich de zogeheten 'neus' en 'staart' van de Grand Banks en daarover gaat het conflict. De neus en staart en een gebied iets westelijk dat Flemish Cap wordt genoemd, worden beschouwd als de babykamer van de Grand Banks voor de heilbot. Canada is bang dat door overbevissing van de neus en staart de visstand zich nooit kan herstellen.

“Vooral in de neus van de Grand Banks zijn in de afgelopen vierentwintig uur herhaaldelijk Spaanse vissers gesignaleerd”, aldus Jean Haché. “Wij patrouilleren de neus en de staart - in de Flemish Cap komen wij niet.” De aanwezigheid van Spaanse vissers in het gebied ondermijnt de onderhandelingen in Brussel omdat na elk incident de emoties hoog oplaaien. De Spaanse vissers denken echter belang te hebben bij het uitblijven van een regeling omdat de controle daarna wordt opgevoerd.

De afgelopen week bleek de interne verdeeldheid in de Europese Unie omdat bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk wel bereid waren tot sancties tegen Canada over te gaan, maar Duitsland, Groot-Brittannie en Nederland niet. “Mogelijke interne verdeeldheid aan de kant van de EU is onze zaak niet”, zegt Haché. “Wij hebben alleen te maken met een delegatie die tegenover ons aan tafel zit.” Volgens Haché zijn er geen vertragingen in de onderhandelingen in Brussel door ofwel interne verdeeldheid van de EU, ofwel ergernis over de Canadese stunt om het net van de Estai op te hangen in het gebouw van de VN.

Volgens Haché sluit Canada zich aan bij de woorden van Emma Bonino die eerder deze week zei dat het tijd wordt de oorlog te staken. Haché zei zeer optimistisch te zijn over een politieke oplossing. Op de beschuldigingen die nog onbeantwoord zijn, wilde hij niet verder ingaan. De EU zei bijvoorbeeld eerder deze week te twijfelen aan de eerlijkheid van de Canadezen. Het illegale net dat de Spanjaarden volgens Canada zou hebben gebruikt kwam misschien helemaal niet van de Estai. Ook verklaarde de EU dat de Estai geen geheim ruim met vis had en evenmin een dubbel logboek bijhield. Jean Haché: “Ik kan wat deze punten betreft alleen maar eerder gegeven verklaringen herhalen.”

    • Lucas Ligtenberg