Arena

Het zal de meeste Amsterdammers duidelijk zijn, dat het nieuwe stadion niet 'Arena' genoemd zal kunnen worden, ondanks sussende geluiden van wethouder De Grave en anderen. Afgezien van de wansmaak waarvan deze naam getuigt, is hij al elders in gebruik.

Merkwaardig (en dus niet wansmakelijk) is in mijn ogen echter Herman Kuiphofs keus, het wel erg voor de hand liggende “Johan Cruijff-stadion”, inderdaad alleen al omdat Johan Cruijff nog leeft.

Gezien het onder sommige supportersgroepen tegenwoordig populaire taalgebruik lijkt mij voor een Amsterdams voetbalstadion maar één naam de juiste, ter leringhe ende vermaek, namelijk 'Het Dokwerk'.

    • Maarten Luijendijk