VVD na nieuwe studie positief over aanleg Betuwelijn

DEN HAAG, 31 MAART. De VVD neigt tot aanleg van de Betuwelijn. De liberalen, die eerder grote twijfels hadden over de rentabiliteit van het project, stappen van sommige van hun bezwaren af na publikatie van een rapport van de Universiteit Nijenrode.

Daarin wordt becijferd dat de macro-economische baten groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. “Dit is het bewijs dat het project macro-economisch rendabel zou kunnen zijn”, zei Tweede Kamerlid Blaauw (VVD) gisteravond over het rapport.

Het vanmiddag gepubliceerde rapport is geschreven door een groep onderzoekers van de Universiteit Nijenrode onder leiding van de hoogleraar E. Bomhoff. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, dat voorstander is van aanleg van de Betuwelijn. De onderzoekers hebben gekeken naar het verband tussen investeringen in infrastructuur en de economische groei in negentien geïndustrialiseerde landen. Ze komen tot de conclusie dat investeren in infrastructuur de economische groei langdurig verhoogt.

De onderzoekers gaan ervan uit dat door de aanleg van de Betuwelijn negen miljard gulden extra in infrastructuur zou worden geïnvesteerd. Dit zou in de periode tot 2025 volgens hun berekeningen leiden tot een cumulatieve extra economische groei van in totaal 52 miljard gulden.

Dit is aanmerkelijk meer dan de 21 miljard die het Centraal Planbureau eerder becijferde aan macro-economische baten van de Betuwelijn. Oorzaak van het verschil is een geheel ander rekenmodel. In het model van het Planbureau komt het erop neer dat aanleg van een dergelijke spoorlijn wel tot een eenmalige verhoging van het welvaartsniveau leidt, maar niet tot een langdurig hogere groei. Volgens de onderzoekers van Nijenrode treedt dit effect wel op.

VVD-Kamerlid Blaauw zei gisteravond dat rond de aanleg van de Betuwelijn “er nu een probleem minder is, het macro-economische probleem”. Het liberale Kamerlid zei verder dat hij nu niet langer kan volhouden dat de Betuwelijn “alleen maar een stuk ijzer” is, zoals VVD-leider Bolkestein eerder heeft gesuggereerd. Ook D66 en PvdA hebben positief op het rapport gereageerd, maar deze twee partijen waren al voor aanleg van de Betuwelijn. D66 meent dat het rapport haar wensen over een milieuvriendelijker aanleg kracht zal bijzetten.