Voorstel tot opheffing verbod olie-export Irak

NEW YORK, 30 MAART. Frankrijk, Rusland en China hebben een ontwerp-resolutie opgesteld die voorziet in opheffing van het verbod van de Verenigde Naties op olie-export door Irak. De stap vormt het voorspel tot een botsing in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tussen deze drie landen enerzijds en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië anderzijds, die niets willen weten van versoepeling van het sanctieregime tegen Irak.

Het voorstel wordt aan de Veiligheidsraad voorgelegd zodra Irak heeft voldaan aan zijn verplichtingen op het gebied van ontwapening, aldus Westerse diplomatieke bronnen in New York. “Wij willen dat de Veiligheidsraad gereed is”, zo zei gisteren een diplomaat bij de VN.

De Veiligheidsraad buigt zich elke twee maanden over het handelsembargo tegen Irak, en de volgende zitting is voor half mei vastgesteld. De voorzitter van de speciale Commissie, de Zweed Rolf Ekeus, die zojuist Irak heeft bezocht, zei dinsdag in Koeweit dat Bagdad nog steeds niet alle vragen heeft beantwoord aangaande zijn biologische-wapenprogramma. Irak verzekerde vandaag echter dat Ekeus binnen tien dagen zijn informatie krijgt.

Het grootste probleem ligt op een heel ander vlak: het verzet van de VS en ook Groot-Brittannië tegen elke versoepeling van het sanctieregime. De VS zeggen dat Bagdad àlle resoluties van de Veiligheidsraad over Iraks optreden na de Golfoorlog moet uitvoeren voor aan versoepeling van het handelsembargo kan worden gedacht, en niet alleen bestandsresolutie 687. Resolutie 687 bepaalt dat het verbod om olie te exporteren moet worden opgeheven als de Iraakse massa-vernietigingswapens zijn ontmanteld en een controlemechanisme op toekomstige wapenprogramma's is geïnstalleerd.

De VS voeren nu campagne onder de leden van de Veiligheidsraad voor handhaving van het sanctie-regime. Onderdeel daarvan is een voorstel om Irak toe te staan voor 2 miljard dollar olie te verkopen over een periode van zes maanden, onder andere om levensmiddelen en medicijnen voor de bevolking te kopen. Irak, dat van het hele embargo af wil, heeft dit voorstel onmiddellijk van de hand gewezen. (Reuter, AFP)