Het nieuws van 30 maart 1995

De Mediacratie

Het redactioneel commentaar 'De mediacratie' in NRC Handelsblad van 25 maart biedt een verbluffend staaltje van bedrijfsblindheid - om het woord gotspe maar niet te gebruiken. De media, zo stelt de redactie, bepalen in belangrijke mate de politieke agenda: zij selecteren de onderwerpen, zij bepalen met hun aandacht het belang van het debat. “Het maakt allemaal onderdeel uit van een volwassen democratie, die niet ten onrechte steeds vaker een mediacratie wordt genoemd.”

Wat is dan wel het democratische in deze media-invloed? Als men de media in drie groepen verdeelt, krijgt men dit beeld: (1) De commerciële televisie, waar alleen het economisch gewin van het medium de aandacht bepaalt. Tegen betaling van 35.000 gulden wordt ieder onderwerp in RTL4's Vijf Uurshow als van actueel belang gepresenteerd - aldus Van Ingens Symposium van 27 maart op Nederland 3. (2) De pers. Ook deze bestaat uit ondernemingen, wier produkten weliswaar een zekere sfeer of richting vertonen, maar waarop de consumenten = de lezers geen enkele invloed hebben. Wordt er bijvoorbeeld geprotesteerd tegen het verdwijnen van een populaire columnist, dan is de reactie één, uiterst autoritair geformuleerde zin. Kortom: daar hebben jullie niks mee te maken. (3) De zogeheten publieke omroep. Deze wordt gevormd door een aantal omroepverenigingen met leden, maar deze leden dienen uitsluitend om aanspraak op een hoeveelheid zendtijd te legitimeren. Op de programma's hebben de leden geen enkele invloed (uit cultureel oogpunt gelukkig maar - dat wel!).

Wie wijst mij in dit patroon de 'volwassen democratie' aan?

Twentsche Kabel: winst stijgt 12 pct

Kabel- en machinefabrikant Twentsche Kabel Holding heeft zijn netto winst vorig jaar met ruim 4 miljoen gulden zien groeien tot 38,3 miljoen gulden, een stijging van 12 procent. Het is het vierde jaar in successie dat de winst van Twentsche Kabel een stijging laat zien.

Eerder liet het kabelbedrijf zich negatief uit over 1994. Dat de winst toch hoger uitkwam, is volgens de directie te danken aan de verbeterde resultaten in het vierde kwartaal. Die deed zich bij vrijwel alle bedrijven van het concern voor.

De omzet nam toe tot 402 miljoen gulden, tegen 387 miljoen in 1993. De omzet lag in 1991 nog op een dieptepunt van 309 miljoen. De investeringen namen toe van 15 miljoen tot 21 miljoen gulden.

Voor het komende jaar verwacht de directie een “enigszins hoger resultaat”. Weliswaar staat de marge bij de energie- en telecommunicatiekabels onder druk, maar de orderportefeuille is zowel bij de kabelbedrijven als de machinegroep goed gevuld. Bovendien draagt de elektrotechnische groothandel Isolectra, waarvan de overname dit jaar is afgerond, in 1995 voor het eerst bij aan de winst.

Twentsche Kabel gaat zijn aandelen splitsen in de verhouding vijf voor één. Daartoe is gisteren tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering besloten. Na het bekend worden van de jaarcijfers steeg de koers gisteren van 217,80 tot 227,00 gulden. Vanochtend zakte de de koers weer wat terug

Er komt een dividend van 6 gulden tegen 4,75 gulden vorig jaar. Hierin zit een jubileumdividend van 65 cent, ter ere van het 65-jarig bestaan van de onderneming.

Zomertijd

In de nacht van zaterdag op zondag moesten de klok weer een uur vooruit zetten. Het is onbegrijpelijk dat wij in 1995 nog steeds worden opgezadeld met deze barbaarse methode om de overgang van winter- naar zomertijd te effectueren. Zoals bekend heeft de gehele Nederlandse bevolking er ernstige problemen mee. De plotselinge verstoring van het slaapritme kan weken lang nawerken, duizenden onoplettende reizigers missen hun trein of vliegtuig, terwijl vele trouwe kerkgangers te laat voor de preek zijn, om van de ellende van de verkeerd opgenomen radioprogramma's op de video maar niet te spreken.

Het kan ook anders. Met de moderne elektronische techniek is allang een simpele en slaapvriendelijke methode ontwikkeld om de zomertijd 'geruisloos' in te voeren. Wanneer men vanaf eind januari elke nacht de klok één minuut vooruit zet, wordt het tijdsverschil in twee maanden praktisch onmerkbaar overbrugd, en is op 1 april de zomertijd ingevoerd zonder dat iemand er last van heeft gehad. Eindelijk krijgt dan het precisietijdsein, dat Radio 1 uitzendt, een functie. Men kan dan zijn horloge bijstellen. Maar lang zal dat niet nodig zijn.

Immers, het bedrijfsleven zal weldra een elektronisch uurwerk op de markt brengen dat op het per minuut per dag bijstellen van zomer- en wintertijd is geprogrammeerd. Per jaar zal de Nederlandse industrie hierdoor een omzettoename van ruim 135 miljoen gulden kunnen realiseren. Onze economie zal bovendien ook nog gebaat zijn met het banenplan voor het corrigeren van alle openbare klokken in het land. Wat 28.000 arbeidsplaatsen oplevert.