Advies maakt eind aan conflict streekvervoer

ROTTERDAM, 28 MAART. Het conflict in het streekvervoer lijkt opgelost. De arbitragecommissie, bestaande uit H. Lammers en H. van Zuthem, heeft gisteravond een bindende uitspraak gedaan over een nieuwe regeling voor de maximale werktijden.

Zowel de werkgeversvereniging VSN als de Vervoersbond CNV heeft gezegd de uitspraak te zullen respecteren. Ook de Vervoersbond FNV gaat waarschijnlijk akkoord. Deze bond wilde vanmorgen niet inhoudelijk reageren, omdat de formele tekst nog niet beschikbaar was.

Op basis van de nieuwe regeling krijgt de VSN de mogelijkheid chauffeurs in het streekvervoer maximaal 45 keer per jaar langer dan 8,5 uur per dag in te zetten. De werkgevers hebben daarvoor wel de toestemming van de ondernemingsraad nodig. Als de ondernemingsraad niet akkoord gaat, moet de maximale overschrijding beperkt blijven tot 38 keer. De regeling zal dit jaar al in de CAO (10.000 werknemers) worden opgenomen, maar zal op aandringen van de bemiddelaars pas volgend jaar in werking treden.

Werkgevers doen er volgens Lammmers en van Zuthem verstandig aan “pas op de plaats” te maken met flexibilisering van de arbeidstijden. Om die reden hebben zij in hun brief aan de Vervoersbonden FNV en CNV en de werkgeversvereniging VSN laten weten dat dit jaar de maximale overschrijding van de diensttijden beperkt moet blijven tot 35. Werkgevers zouden bij de inroostering bovendien rekening moeten houden met de leeftijd van de chauffeurs. De bemiddelaars hebben in hun bindend advies de partijen opgelegd dat de CAO-onderhandelingen voor 1996 onder leiding van een onafhankelijke voorzitter worden gevoerd.

Met de aanstelling van een onafhankelijke voorzitter hopen de bemiddelaars te vermijden dat de CAO-onderhandelingen volgend jaar opnieuw escaleren. Dit jaar leidde het overleg tot een staking van bijna vier weken door leden van de Vervoersbond FNV. De staking leverde de vervoersbedrijven schade op en leidde tot een hooglopende ruzie tussen de bonden van FNV en CNV.