Plannetje Noorman sterft snelle dood

Ze vond het tijd worden voor concrete bestrijding van de armoede in Nederland. Twee dagen voor de schuldenproblematiek in de Tweede Kamer behandeld zou worden, kwam PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl, dochter van oud-PvdA-voorman Joop den Uyl, dan ook met een concreet idee. In de Volkskrant zei ze dat ze het liefst zou zien dat mensen die al jarenlang in de bijstand zitten om de vijf jaar een bedrag ineens krijgen. “Om een nieuwe wasmachine te kopen, je kleren te vernieuwen of eens wat extra's voor je kinderen te betalen. Want echt, daar heb je geen geld voor als je jarenlang op het sociaal minimum zit.” Daarom kwamen de andere fractiewoordvoerders met gespannen verwachtingen naar de commissievergadering, benieuwd naar de uitwerking van het 'plannetje-Noorman'. Inderdaad toonde ze zich zeer meelevend met iedereen die op het minimum bestaansniveau moet leven en meldde ze dat de bijzondere bijstand ook niet in alle gevallen uitkomst biedt. Maar geen woord over een gift eens in de vijf jaar, of een concreet plan dat daar ook maar een beetje op lijkt. En dus brachten de overige fractiewoordvoerders het maar voorzichtig ter sprake: waar bleef haar idee nou, waarmee ze bij zo'n grote groep zulke hoge verwachtingen had gewekt? Terwijl alle aanwezigen het artikel uit de Volkskrant voor hun neus hadden, zei Noorman zonder blikken of blozen dat ze geen plannen in die richting had. Wel was ze, in beginsel, bereid om aanvullende maatregelen te nemen als de bijzondere bijstand onvoldoende is. Deugde het artikel in de Volkskrant dan niet? Daar gaf Noorman geen concreet antwoord op. Dus maakten de overige fracties zich 'zeer boos' (CDA) tot witheet (GroenLinks) over de verwachtingen die de PvdA had gewekt over zo'n belangrijk probleem. En discussieerde de PvdA in de rest van de vergadering net zo hard over een procentje meer of minder schuldaflossing voor mensen met uitzichtloze schulden. (IM)