Randstad ziet forse groei van vaste banen

DIEMEN, 24 MAART. Het aantal vaste banen zal binnen een jaar toenemen met 100.000 à 125.000, zo voorspelde F. Goldschmeding, bestuursvoorzitter van het uitzendbureau Randstad, gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. De groei wordt vooral verwacht in het midden- en kleinbedrijf.

“Veel bedrijven hebben in deze sector nog volop groeimogelijkheden”, voegde F. van Haasteren, directeur van sociale en algemene zaken van Randstad Holding NV daar desgevraagd aan toe. De groei van de vaste banen is volgens hem een logisch vervolg op de toename in het aantal uitzendbanen. Ten opzichte van 1993 nam het aantal uitzendbanen in 1994 toe met 20 procent, wat ongeveer 2 procent is van de totale werkgelegenheid.

De groei van de uitzendbanen is het gevolg van het aantrekken van de economie. Voor 1995 wordt een groei verwacht van 3 procent. “Een aantrekkende economie merken wij als eerste. Wanneer de economische groei meer bedraagt dan 2 procent, is er meer behoefte aan uitzendbanen. Nemen de industriële activiteiten toe, dan komen de bedrijven als eerste bij ons”, legt Van Haasteren uit. Hij noemt de uitzendbranche 'de kraamkamer van de werkgelegenheid'. Een gevolg van meer flexibele banen is dat er uiteindelijk ook meer ruimte en behoefte is aan vaste banen.

Het aantal uitzendbanen neemt volgens van Haasteren ook toe omdat steeds meer bedrijven zich concenteren op hun kerntaak. “Veel bedrijven hebben een sterke 'kernbezetting'. Daaromheen huren bedrijven vaak uitzendkrachten in”, zegt Van Haasteren. “Dat varieert van adminstratieve krachten tot ingenieurs.”

Randstad verwacht dat op langere termijn, over 20 jaar, uitzendbanen ongeveer 4 procent van de totale arbeidsmarkt zullen uitmaken. Dit komt omdat de totale uitzendmarkt jaarlijks met ongeveer 10 procent stijgt. In de grote steden zit het aantal uitzendbanen, volgens Van Haasteren, al op dit percentage. Meer mensen en een betere organisatie van de uitzendbureaus zijn hiervan de oorzaken.

Randstad boekte over 1994 een recordwinst van 112 miljoen gulden, een stijging van 55 procent ten opzichte van 1993. De omzet van het concern steeg met 25 procent tot 3,8 miljard gulden. Het uitzendwerk is de belangrijkste activiteit van Randstad. Daarnaast is het bedrijf ondermeer actief in de schoonmaak- en beveiligingsbranche.

Het percentage uitzendkrachten is hoger in Nederland, dan in de rest van Europa. Van Haasteren wijdt dat aan 'de historie die Nederland heeft in de uitzendbranche'. “De bedrijfstak is hier maatschappelijk veel meer geïntegreerd dan in de rest van Europa.” Ook in de Verenigde Staten is het aantal uitzendkrachten verhoudingsgewijs minder dan in Nederland.