Eigen risico in 1996 in polis particulieren

DEN HAAG, 24 MAART. De particuliere ziektekostenverzekeraars willen volgend jaar een eigen risico van ten minste tweehonderd gulden opnemen in de polissen van hun verzekerden. Zij lopen daarmee vooruit op de invoering van een eigen risico in 1997 voor ziekenfondsverzekerden.

Het kabinet besloot vorige week een eigen risico in het ziekenfonds in te voeren. Later zal worden bepaald voor welke medische voorzieningen dat eigen risico zal gelden. Voornaamste oogmerk van deze maatregel is de verzekerden een groter deel van de kosten van gezondheidszorg te laten dragen. Minister Borst (volksgezondheid) ging ervan uit dat de particuliere verzekeraars ook een eigen risico verplicht zouden stellen. Zij wilde hen daartoe desnoods wettelijk dwingen. Overigens heeft ruim zestig procent van de ongeveer vier miljoen particulier verzekerden al een eigen risico.

De verzekeraars verwachten dat zij met vrijwillige invoering de dreiging weghalen van een wettelijke regeling om de verschillende verzekeringsvormen naar elkaar toe te laten groeien. In het regeerakkoord wordt zo'n Convergentiewet aangekondigd.

Uit een onderzoek is gebleken dat vrijwel alle particuliere verzekeraars bereid zijn vanaf 1 januari volgend jaar een eigen risico in de polissen op te nemen. De verzekeraars kunnen er voor kiezen een eigen risico verplicht te stellen voor de complete polis of uitsluitend voor de verstrekking van farmaceutische hulp.

Op 3 april zal de ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland zich definitief uitspreken over een voorstel van het bestuur voor invoering van het eigen risico. De particuliere verzekeraars vinden dat een verplicht eigen risico gepaard kan gaan met de overheveling van de geneesmiddelen en de kunst- en hulpmiddelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Die verstrekkingen worden volgend jaar weer opgenomen in de ziekenfondspakketten en de particuliere polissen.

Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de premies van particuliere verzekeraars die weigeren een eigen risico in de polissen op te nemen, fors hoger zullen zijn dan van de verzekeraars die een eigen risico verplicht stellen.