'Eerste aidspatiënt had andere ziekte'

ROTTERDAM, 24 MAART. De in 1959 overleden Engelsman David Carr die sinds 1990 bekendstaat als de eerste gedocumenteerde aidspatiënt, had waarschijnlijk geen aids. Die conclusie trekt de Amerikaanse aidsonderzoeker prof.dr. David Ho van het Aaron Diamond Aids Research centre in New York na nieuw onderzoek van bewaardgebleven lichaamsmateriaal van Carr, zo schrijft de Engelse krant The Independent vandaag.

Prof. Ho onderzocht vorig jaar erfelijk materiaal (DNA) van het aidsvirus dat uit weefsel van Carr zou zijn geïsoleerd. Ho concludeerde op grond van kennis over de snelle veranderingen die het virus ondergaat dat het DNA afkomstig is van een virus dat rond 1990 in Europa en Noord-Amerika besmettingen veroorzaakte. Daarna vroeg hij monsters van origineel weefsel van Carr dat nog steeds diepgevroren wordt bewaard. Het bleek onmogelijk uit dit materiaal het aidsvirus te isoleren. Volgens Ho is er bij het onderzoek naar de ziekte van Carr aan het eind van de jaren tachtig in Manchester iets fout gegaan. Carr's lichaamsmateriaal moet met dat van een aidspatiënt zijn verwisseld, of het experiment is besmet met een aidsvirus, maar Ho sluit ook fraude niet uit.

De ontmaskering van Carr als patiënt-0 kan van belang zijn omdat zijn geval in 1992 is gebruikt om de hypothese te ontzenuwen dat het aidsvirus van apen naar mensen is overgekomen door experimenten met een in apecellen gekweekt vaccin tegen polio tussen 1957 en 1960 in Belgisch Congo. Een publicatie daarover in 1992 in het Amerikaanse blad Rolling Stone moest een jaar later na een eis van het bij het polio-onderzoek betrokken Wistar Institute in Philadelphia worden gerectificeerd. Beslissend in die zaak was dat Carr na 1957, voor het onderzoek in Congo begon, Engeland niet meer uit is geweest. Het aidsvaccin moest dus toen al 'onder de mensen' zijn geweest.

De onderzoeker die Carr in 1990 in een publicatie in het medische tijdschridt The Lancet als eerste patiënt identificeerde is dr. George Williams, een inmiddels gepensioneerde patholoog van de universiteit van Manchester. Hij heeft inmiddels tegenover The Independent verklaard nog pal achter zijn onderzoek van vijf jaar geleden te staan. Lichaamsmateriaal van Carr was 30 jaar bewaard gebeleven omdat hij overleed aan een onopgehelderde, niet te stuiten reeks infectieziekten.