Meer winst Van Lanschot Bankiers

ROTTERDAM, 23 MAART. Van Lanschot Bankiers verwacht voor het lopende jaar een stijging van het resultaat met aanzienlijk meer dan 10 procent. Dat zei bestuursvoorzitter H. Heemskerk gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag.

Vorig jaar behaalde het bedrijf een netto winst van 43,9 miljoen gulden. Dat is 29 procent meer dan de winst uit gewone bedrijfsuitoefening in 1993. In dat jaar werd een buitengewone bate van 19,5 miljoen gulden geboekt, waardoor de uiteindelijke netto winst toen uitkwam op 53,8 miljoen gulden. Vergeleken met dat cijfer vertegenwoordigt de winst over 1994 een daling van 18 procent.

De ambitieuze doelstelling wil Heemskerk dit jaar onder andere realiseren door zich in toenemende mate te richten op het familiebedrijf. Van Lanschot heeft vanouds al een positie op de markt voor familiebedrijven. Het marktaandeel ligt nu rond vijf procent. De bank wil naar een percentage van 10. Er zijn ongeveer 100.000 middelgrote bedrijven in Nederland.

De bank, die zich graag profileert als de bank voor de vermogende particulier (vermogen van ongeveer 100.000 gulden en meer) bediende vorig jaar 2.500 vermogenden meer dan de 17.500 van het jaar ervoor. Voor dit jaar verwacht Heemskerk eenzelfde groei. Ter ondersteuning van die aanwas opende het bedrijf twee nieuwe kantoren, in Groningen en Apeldoorn. Dit jaar begint de bank ook in Amersfoort, Delft en Zwitserland. In België zetelt de bank, behalve in Antwerpen, sinds eind 1994 ook in Turnhout en eind dit jaar ook in Lanaken. De ligging van die kantoren wijst op dienstverlening aan de rijke Nederlandse emigré.

Over de toevertrouwde middelen was Heemskerk minder te spreken. Het ingelegde spaargeld liep terug van 1,9 miljard gulden tot 1,8 miljard. “Geenszins positief. Het is niet prettig als een stukje geld wegstroomt”, aldus de bankier. De totale inleg steeg met 6,1 procent.

Het balanstotaal nam toe met 157 miljoen tot 8,8 miljard gulden. De winst wordt geheel toegevoegd aan de reserves. Het eigen vermogen van de bank bedroeg eind vorig jaar 392 miljoen. De zogenoemde Bis-capital ratio - vermogen plus reserves vergeleken met het uitgezette vermogen gewogen naar risicograad - ligt op 13,2 procent. De internationale norm daarvoor is 8 procent.