Bonden verwachten oplossing voor zowel havenpool SHB als overslagbedrijf CTA; Amsterdamse haven nadert akkoord

ROTTERDAM, 20 MAART. Werkgevers en vakbonden in de haven van Amsterdam hebben bijna een akkoord bereikt over de geleidelijke afslanking van de havenpool SHB.

Bovendien zijn de bonden en de curatoren van het failliete overslagbedrijf Combined Terminals Amsterdam elkaar dicht genaderd in het overleg over een nieuwe toekomst voor CTA. Bestuurder T. Koningh van de Vervoersbond FNV verwacht in beide conflicten voor het eind van deze maand een definitief akkoord.

Daarmee zou een einde komen aan een al wekend slepend conflict. Al weken wordt de Amsterdamse haven geconfronteerd met arbeidsonrust waarbij werkonderbrekingen en actievergaderingen aan de orde van de dag zijn. Vooral de surséance van betaling van het overslagbedrijf CTA, waar 113 van de 173 werknemers zouden moeten verdwijnen, leidde tot onrust.

Met de bewindvoerders van CTA voeren de bonden op dit moment nog overleg over een overlevingsplan voor CTA. De bond eiste bij een eventuele afslanking van het bedrijf 18,5 miljoen gulden voor een sociaal plan van Nedlloyd en Internatio Müller, de twee grootaandeelhouders van CTA. Beide bedrijven hebben tot nu toe geweigerd daarop in te gaan.

Financiële deskundigen van de Vervoersbond en de ondernemingsraad van CTA baseerden hun financiële eis op een onderzoek naar het financiële beleid bij CTA. Ze menen dat er de afgelopen vier jaar een positieve kasstroom is geweest van 18,65 miljoen gulden van CTA naar Nedlloyd en Internatio Müller.

De twee Rotterdamse concerns verdedigden zich tegen deze beschuldigingen met de mededeling dat zij in totaal al 40 miljoen gulden in CTA hebben gestoken, waarvan tien miljoen aan langlopende leningen. Beide bedrijven lieten eerder deze maand weten niet nog meer geld aan CTA te willen spenderen. Op 9 februari was CTA mede daardoor gedwongen surséance van betaling aan te vragen.

Over de periode 1982-1994 heeft CTA volgens Nedlloyd en Internatio een verlies geleden van 17 miljoen gulden. De Vervoersbond en de ondernemingsraad van CTA stellen dat Nedlloyd en Internatio niet erg hun best hebben gedaan een oplossing te vinden voor de problemen bij CTA. De indruk bestaat dat beide bedrijven CTA de laatste jaren bewust hebben “leeggeplukt”, zoals FNV-bestuurder Heilig stelt.

Niet bekend

CTA was in het verleden de grootste afnemer van de havenpool, waar ruim 400 havenwerkers in dienst zijn. In drukke tijden kunnen aangesloten havenbedrijven werknemers betrekken uit de arbeidspool. De Amsterdamse havenwerkgevers, die samen verantwoordelijk zijn voor de pool, zijn de besprekingen ingegaan met als inzet 279 van de huidige 404 arbeidsplaatsen bij de SHB te laten vervallen. De Vervoersbond FNV heeft steeds vastgehouden aan de garantie, dat dit zonder gedwongen ontslagen zou moeten gebeuren.

Volgens Koningh is de werkgeversvereniging Scheepvaart Vereniging Noord akkoord met het opnemen van 75 personeelsleden van CTA in de havenpool. Dat vergroot overigens wel het probleem van het aantal overtollige werknemers van de SHB.