De brug bij Zaltbommel

NRC Handelsblad ging naar Bommel om de brug te zien (9 maart). Het zag de nieuwe brug. Het resultaat? Een zwartgallige tele-foto die suggereert dat de brug pal naast de beroemde kerktoren ligt. In feite is de afstand meer dan een kilometer. Bij de foto een negatief en foutief commentaar. Het “betonnen gevaarte” ligt namelijk even hoog en even ver van de stad als de bestaande brug en de “deken van verkeerslawaai” verandert niet ten ongunste. In tegendeel, de brug krijgt geluidsarm asfalt en geluidsschermen langs de toeritten. Het opheffen van de “beruchte filevorming” zal geluid- en uitlaatgasemissies verminderen. De torens van de brug zijn inderdaad zo'n twintig meter hoger dan de 63 meter hoge toren van Zaltbommel, maar brugtorens geven geen geluidshinder.

Wat het eveneens gememoriseerde natuurontwikkelingsproject betreft: bevers zijn geen “grote grazers” en op de terugkeer van de zwarte reiger hoeft al helemaal niet gerekend te worden. Die vogels hebben nooit in Nederland gebroed en zullen dat ook niet doen. Zwarte reigers leven ten zuiden van de Sahara.