Afgewezen

Verwarring alom onder de afgewezen kandidaten voor de GSM-vergunning (mobiele digitale telefonie) die het door ING geleide MT-2 deze week in de wacht sleepte.

Zo kreeg NL-tel (met onder andere ABN Amro) te horen dat zijn aanvraag onder meer was afgeketst op de snelheid van de 'roll-out', de spreiding van het netwerk over Nederland. NL-tel wilde eind 1995, onder meer door wettelijk toegestane benutting van faciliteiten van PTT Telecom, landelijk GSM-diensten aanbieden. MT-2 bedient dan alleen nog de Randstad, en wordt pas een jaar later in de rest van het land actief.

MobiNed werd onaangenaam getroffen door de vaststelling op Verkeer en Waterstaat dat het onder meer was gepasseerd op 'minimumeisen met betrekking tot liquiditeit, solvabiliteit en technische middelen'. Een bittere pil voor consortium-leider Rabobank, dat graag pronkt met haar als opperst bewijs van soliditeit geldende 'triple-A-rating'. Ook consortiumlid Getronics, dat prat gaat op hoge solvabiliteit en grote kennis van netwerkbouw en draadloze communicatie, moest even slikken. Natuurlijk: meer frequenties vragen dan er te vergeven zijn, zoals MobiNed deed, is óók vragen om moeilijkheden.

Voor GSM Nederland zijn de druiven helemaal zuur. Het baseerde zijn plannen op telefoons met een 'veldsterkte' van 0,8 Watt, zoals Brussel met het oog op de toekomst voor geheel Europa aanbeveelt. Het staat een groter aantal gebruikers toe, en om snelle popularisering van mobiele telefonie was het immers begonnen. 'Minder aantrekkelijk', oordeelt Verkeer en Waterstaat.

GSM Nederland wordt ook gebrek aan ervaring aangewreven als aanbieder die moet concurreren met een dominante partij, in Nederland PTT Telecom. Deutsche Telekom, via dochter DeTeMobil aanvoerder van GSM Nederland, is inderdaad in Duitsland marktleider op het gebied van GSM. Dat de beoogde concurrent voor PTT Telecom elders een ondergeschikte positie moest hebben was geen criterium in de tenderdocumenten. Dat zou ook vreemd zijn: wie een voormalige monopolist echt concurrentie wil bieden, heeft belang bij een zo sterk mogelijke tegenpartij.