Bestuur Ruiterspelen betaalt schuld alsnog

UTRECHT, 17 MAART. De bestuursleden van de in surséance verkerende stichting Wereldruiterspelen (WRS) betalen een deel van de schuld aan de crediteuren uit eigen zak. De grootste groep schuldeisers is akkoord gegaan met het jongste voorstel van de WRS, die 1,25 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld. Het tekort van de stichting bedraagt totaal 7,2 miljoen gulden.

In een brief stelt de advocaat van de stichting, mr. Utermark, dat de bestuursleden mr. Octave Van Nispen tot Sevenaer, jhr. Aernout Loudon en Jacques van Leeuwen in dat bedrag hebben bijgedragen. Op die wijze tonen zij hun betrokkenheid bij de crediteuren, schrijft Utermarkt.

“Voor mijn cliënten was het belangrijk dat de bestuursleden zouden 'bloeden' voor hun daden”, zegt mr. Bertrams namens de grootste groep crediteuren, samen goed voor 5,5 miljoen gulden. “Dat dat nu gebeurt, zorgt voor voldoening bij mijn cliënten.”

Op 27 maart moeten alle 244 schuldeisers hun oordeel vellen over het aangeboden akkoord. Op die dag loopt de surséance van betaling af. Maar met het ja-woord van het belangrijkste deel van de crediteuren lijkt die vergadering slechts een formaliteit.

In het voorstel van de WRS staat ook dat de grootste crediteur, de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS), en sponsor VISA hun tegoeden ter waarde van twee miljoen gulden kwijtschelden. In ruil daarvoor hebben de bestuursleden geëist dat de crediteuren hen niet persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen. (ANP)