Beslisorgaan

Trek met PvdA-Kamerlid Henk Vos het land uit het moeras! Nieuwe helikopters? Veel te specialistische keuze voor een eenvoudig Kamerlid, dat overspoeld wordt met industriële verkooppraatjes. Idee van Vos: neem een onafhankelijk instituut in de arm en laat de wetenschappers binnen twee weken een “bindend oordeel” vellen.

Goed plan! Dan kunnen meteen de afgeschafte adviesorganen terugkomen. Nu als beslisorgaan. Want de vernieuwde PvdA gaat dit plan zeker uitbreiden. Inkomensbeleid? Veel te specialistisch. Laat het CPB beslissen.

Onderwijsbeleid? Veel te ingewikkeld. Laat de onderwijsraad beslissen. Nieuw parlement? Veel te ingewikkeld voor een eenvoudige kiezer, die overspoeld wordt met politieke verkooppraatjes. Laat de koningin een keuze maken.