Na de verkiezingen (4)

Jaap Boerdam is gespecialiseerd in het schrijven van stukjes gericht tegen anderen en gepresenteerd als postmodern ironiserend. Nu kunnen Brinkman, Rottenberg en Bolkestein zich best zelf verdedigen als ze zijn opmerkingen daartoe de moeite waard vinden. Maar ditmaal (11 maart) krijgen de middelmaat en de middenstander het stigma van 'plat eigenbelang'. Dat die schilders, behangers, leerhandelaren, melkboeren, et cetera hun kinderen lieten studeren voor socioloog, jurist enzovoort wordt onder de grond geschoffeld. Ik zou de socioloog Jaap Boerdam zeker onderschatten als ik zou veronderstellen dat hij niet bij alle kiezers eigenbelang als drijfveer aanwezig acht. Het betekent dat het epitheton 'plat' gereserveerd is voor mensen die een hem onwelgevallige stem uitbrengen. Toen ze de vorige maal op de PvdA of D66 stemden waren ze nog niet plat. Het is 'opgeblazen' om het eigenbelang van stukjes schrijven te misbruiken om anderen te beledigen.