Kamer: geen vrijspraak meer bij vormfouten

DEN HAAG, 16 MAART. De Tweede Kamer stemt in grote lijnen in met een wetsvoorstel van minister Sorgdrager (justitie) dat een einde moet maken aan de vrijspraak van verdachten als gevolg van vormfouten in het strafproces.

Met het voorstel wordt de kans dat vormfouten leiden tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging van verdachten beperkt. Nu worden rechters vaak gedwongen bij 'kleine technische fouten' in de tenlastelegging tot vrijspraak van de verdachte te besluiten. Die tenlastelegging kan straks in beperkte mate worden gewijzigd.

Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de commissie-Donner, die vorig jaar rapport uitbracht over de werking van het openbaar ministerie, bleek dat in 1992 in 3 procent van de 220.000 misdrijven die werden behandeld, vormverzuimen waren begaan. Als oorzaken hiervoor werden onder meer de ondercapaciteit bij het openbaar ministerie, de hoge tijdsdruk en een structureel gebrekkige controle genoemd. Inmiddels maakt Justitie plannen om het openbaar ministerie te versterken en ingrijpend te reorganiseren. “Die reorganisatie blijft voor mij een heel belangrijk punt”, zei Sorgdrager vanochtend.

De Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat kleine fouten in de tenlastelegging die tijdens een rechtszitting aan het licht komen, kunnen worden hersteld. “Dit is een belangrijke verbetering”, zei de VVD'er Korthals. “Maar het mag er niet toe leiden dat het openbaar ministerie, de politie of rechters onzorgvuldiger gaan werken in de veronderstelling dat fouten wel zullen worden hersteld.”