Fors verlies van 40 mln voor Orco Bank in 1994

ROTTERDAM, 16 MAART. Orco Bank heeft in 1994 een verlies geleden van 39,9 miljoen gulden. Een jaar geleden boekte de op de Nederlandse Antillen gevestigde, maar aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde bank nog een winst van 64,8 miljoen.

Vooral verliezen in de handel voor eigen rekening (50,7 miljoen) hebben de resultaten negatief beïnvloed. Halverwege 1994 stond er al een totaalverlies 23,9 miljoen in de boeken, die volgens de directie was veroorzaakt door de waardevermindering van de obligaties die de bank in portefeuille heeft. Orco sprak toen de overtuiging uit dat die portefeuille in stand gehouden moest worden. De verliezen zijn inmiddels alleen maar toegenomen, zo blijkt nu.

Zoals eerder bekend onderzoekt ABN Amro momenteel of ze een bod gaat uitbrengen op de noodlijdende bank die kampt met interne conflicten. Het ligt voor de hand dat de Nederlandse bank Orco in stukken zal doorverkopen aan geïnteresseerde partijen. Ter voorbereiding van de verkoop heeft Orco haar bezittingen opnieuw gewaardeerd, zo is gisteren bekend gemaakt. Ook een aantal deelnemingen van Orco in andere bedrijven zijn gedeconsolideerd, wat wil zeggen dat ze niet meer voor de volle honderd procent in de boeken worden meegenomen. Op niet-geconsolideerde deelnemingen is door Orco afgelopen jaar 11,1 miljoen gulden afgeboekt.

Als gevolg van de herwaarderingen is de intrinsieke waarde van het aandeel Orco van 94,94 gulden gedaald tot 87,08 per 31 december 1994. De waarde van de onderneming vormt een bron van conflict met aandeelhouders van Orco, waaronder de Amsterdamse vastgoedhandelaar Kroonenberg. ABN Amro heeft enkele maanden geleden aangekondigd dat een eventueel bod niet ver boven de beurskoers van ongeveer 72 gulden zal uitkomen.

Nu merkt Orco in het persbericht op dat de huidige intrinsieke waarde “niet geheel gerealiseerd kan worden in het geval van een openbaar bod”. Normaal gesproken nedragen die kosten zo'n 2 a 3 procent. Maar wellicht zal ABN Amro ook de afkoop van de management-contracten van de directeuren Broere en Guis en een omvangrijke fiscale claim tot de kosten gerekend worden. Op 23 maart zal Orco een informele aandeelhoudersvergadering houden, waar de aandeelhouders op hebben aangedrongen.