Ambtenaar moet voortaan fraude eerder melden

HILVERSUM, 15 MAART. Ambtelijke managers die op fraude of corruptie binnen hun organisatie stuiten moeten sneller het Openbaar Ministerie inschakelen. Dit zei de officier van justitie bij de rechtbank in Leeuwarden, B. van der Lugt, gisteren tijdens een tweedaags congres over fraude en corruptie in het openbaar bestuur. Hoewel leidinggevende ambtenaren de wettelijk plicht hebben aangifte te doen van misdrijven, zijn zij daar veelal terughoudend mee, aldus de officier. Van der Lugt waarschuwt voor de gevaren waaraan vergunningverstrekkende, gedogende en controlerende ambtenaren worden blootgesteld nu de georganiseerde misdaad toeneemt.