Frankrijk roept op tot belasting op speculatie

KOPENHAGEN, 13 MAART. Frankrijk heeft de Westerse landen opgeroepen een wereldwijde belasting op speculatieve kapitaaltransacties in te voeren. De opbrengst moet ten goede komen aan de sociale ontwikkeling van de arme landen.

Dit heeft de Franse president Mitterrand gisteren gezegd in een toespraak op de VN-conferentie over Sociale Ontwikkeling in Kopenhagen.

Het idee van een belasting op speculatief geldverkeer, in 1978 gelanceerd door de Canadese econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin, is niet opgenomen in de Slotverklaring van de Sociale Top wegens de technische problemen die zich voordoen bij invoering van een dergelijke belasting. Mitterrand zei zich om die reden dan ook geen illusies te maken dat de belasting snel zal worden ingevoerd. Premier Kok zei gisteren desgevraagd het “prima te vinden als de ministers Pronk en Zalm nog eens praten over dit idee”. Ook Denemarken en Canada lieten weten voorstander te zijn van de 'Tobin-tax'.

Doel van de voorgestelde heffing is de speculatieve geldstromen af te remmen, omdat deze, aldus Tobin, de signalen verstoren die de wisselmarkten afgeven voor lange-termijn-investeringen en handel, beide nodig om de sociale ontwikkeling in arme landen te stimuleren. Om te zorgen dat de belasting geen nadelige invloed heeft op het serieuze internationale geldverkeer, stelt Tobin voor de heffing vast te stellen op 0,5 procent per transactie. Op de wereldwijde valutamarkt gaat dagelijks naar schatting 1 biljoen (duizend miljard) dollar om, waarvan een onbekend deel speculatief is, bedoeld om snel winst te boeken. Per jaar zou de heffing 1,5 biljoen dollar opleveren. De heffing zou in alle landen gelijk moeten zijn om te voorkomen dat de valutahandel zich concentreert in landen met lage belastingen.

Mitterand, die zijn functie in mei neerlegt en ernstig ziek is, deed in zijn toespraak een felle aanval op de “jungle-achtige” wetten van de markt. Laten we de wereld over aan de grillen van de markt, zo zei de president, dan heeft zij geen ander doel meer dan “maximale groei en maximale winst in een minimum van tijd”.