Vereenigde Glas verhoogt dividend

Het bedrijfsresultaat van de Vereenigde Glasfabrieken is het afgelopen jaar met 31 procent toegenomen, van 38,1 miljoen tot 50,1 miljoen gulden. Het nemen van belangen van elk 25 procent in Franse en Spaanse glasfabrieken drukte de netto winst. Het eindresultaat daalde van 26,4 miljoen naar 24,3 miljoen gulden.

De omzet steeg van 541 miljoen naar 569,6 miljoen gulden. Volgens de directie kwam dat door het mooie zomerweer - de Vereenigde Glasfabrieken produceert onder meer verpakkingsglas voor dranken - en een aantrekkende economie. De directie zegt dit jaar “met vertrouwen” tegemoet te zien.

Voor de expansie in Frankrijk en Spanje is een goodwill betaald die in vijf jaarlijkse termijnen van 7,3 miljoen ten laste van het resultaat wordt afgeboekt. De acquisities drukten ook op de financiële baten. Was er in 1993 per saldo nog sprake van een rentebate van 2,6 miljoen, in 1994 was er een rentelast van 1,6 miljoen.

Ondanks de lagere netto winst is het dividendvoorstel 14 gulden per aandeel, twee gulden meer dan een jaar eerder. De aandelen van Vereenigde Glasfabrieken zijn beursgenoteerd en voor 72 procent in handen van het Franse voedingsmiddelenconcern BSN.