Walesa installeert nieuwe regering

WARSCHAU, 7 MAART. President Lech Walesa van Polen heeft gisteren de nieuwe regering van premier Józef Oleksy beëdigd en beloofd de begroting te ondertekenen. Met de weigering die begroting goed te keuren had Walesa onlangs Oleksy's voorganger Waldemar Pawlak tot aftreden gedwongen.

Walesa's woordvoerder, Leszek Spalinski, maakte duidelijk dat de president de ondertekening van de begroting ziet als een gebaar van “goede wil”. “De president wil dit kabinet bij zijn aantreden geen problemen in de weg leggen. Hij wil voorkomen dat de regering het ontbreken van een begroting aanvoert als oorzaak van haar problemen”, aldus Spalinski.

Walesa maakte duidelijk dat hij het doen en laten van de regering-Oleksy met argusogen zal blijven volgen. “Polen heeft een regering nodig die werkelijk gaat regeren en niet alleen maar doet alsof ze hervormingen op gang brengt”, zei hij. “Ik heb de plicht nauwlettend toe te zien op de acties van de regering en niet af te zien van het recht die acties te hekelen.”

In kringen van de twee regeringspartijen, het ex-communistische Verbond van Democratisch Links (SLD) van Oleksy en de Poolse Boerenpartij (PSL), wordt nu gehoopt op een periode van samenwerking met de president, na de ruzies die de afgelopen maanden de betrekkingen tussen Walesa en ex-premier Pawlak hebben gekenmerkt. Tegelijkertijd wordt gevreesd dat die periode niet lang zal duren. President Walesa maakte er eind vorige week in een gesprek met het Amerikaanse televisiestation CNN geen geheim van dat hij wil blijven ijveren voor vervroegde algemene verkiezingen, desnoods door de presidentsverkiezingen van later dit jaar uit te stellen. Sommige waarnemers gaan ervan uit dat dit op het ogenblik een prioriteit van Walesa is.

De SLD en de PSL zijn fel tegen een dergelijk scenario. Zij hebben een comfortabele meerderheid in het parlement en willen de presidentsverkiezingen normaal voortgang laten vinden. (Reuter)