Beweging in loonconflict Duitsland

MÜNCHEN, 1 MAART. Er is beweging gekomen in de starre posities bij het loonconflict in de Duitse metaalindustrie. De werkgevers lieten vanmorgen weten bereid te zijn eindelijk een concreet loonaanbod te doen als de vakbond IG Metall terugkeert aan de onderhandelingstafel.

De bond had gisteren al aangegeven nieuwe gesprekken te willen voeren. De stakingsacties in Beieren breidden vandaag volgens plan uit.

De werkgevers, verenigd in Gesamtmetall, weigerden tot nu toe een aanbod te stellen tegenover de looneis van 6 procent. Zij wilden eerst zekerheid dat de kostenstijging door loonsverhoging zou worden gecompenseerd door andere maatregelen, zoals uitstel van een eerder overeengekomen werktijdverkorting. Maar daartoe is IG Metall nog steeds niet bereid. “Daarover valt met ons niet te praten”, aldus vakbondsvoorzitter Klaus Zwickel vanmorgen.

De werkgevers staan onder groeiende druk om concessies te doen. Zij hebben veel kritiek op hun starre houding gekregen vanuit de politiek en kennen bovendien tweespalt in de eigen gelederen. Donderdag moeten de werkgevers in Beieren een besluit nemen over het inzetten van het wapen van Aussperrungen, het tijdelijk sluiten van bedrijven en zonder loon naar huis sturen van werknemers. De betrokken werknemers moeten dan een beroep doen op de stakingskas van de vakbond.

De woordvoerster van de werkgevers, Monika Nebe, verklaarde vanmorgen dat hervatting van het overleg ook mogelijk is als het tot 'Aussperrungen' komt. Ze zei verder dat de werkgevers moeten vasthouden aan compenserende kostenverlagingen, maar dat er desondanks “een echte loonsverhoging” kan komen. Nog eens elf elektro- en metaalbedrijven met 11.000 werknemers zijn vandaag platgegaan. Het aantal getroffen bedrijven komt daarmee op 33, die bij elkaar 35.000 werknemers in dienst hebben. (Reuter/DPA)