VVD'er mild over socialistische jeugdzonde Zalm

In de uitnodiging werd een VVD-verkiezingsavond in het vooruitzicht gesteld over de vraag 'Wordt u belastinggeld goed besteed?'. Maar pas aan het slot kwam het thema aan de orde, en ook niet voordat discussieleider Ton Elias had geconstateerd dat “een VVD-bijeenkomst waar niet over de belastingen wordt gezeurd, geen echte VVD-bijeenkomst is.”

De Amsterdamse wethouder van financiën Frank de Grave kwam gisteravond direct onder vuur te liggen. Een VVD-stemmer constateerde enerzijds dat de tarieven van de onroerende zaakbelasting waren verlaagd, maar anderzijds was de taxatiewaarde van de woningen fors verhoogd. Per saldo was de mokkende VVD-stemmer slechter uit. “U hebt gewoon pech gehad”, constateerde De Grave. Per saldo waren volgens hem de opbrengsten van de opvolger van de onroerend goedbelasting niet gestegen. “De totale opbrengst is zelfs gedaald.” Het kon de vragensteller niet tevreden stellen.

“Nu de echte minister van financiën nog”, klonk het vanuit de zaal. Maar de man werd direct van repliek gediend door zijn buurvrouw. “Hij heeft immers net gezegd dat de belastingen en de premies dit jaar met 4,5 miljard zijn verlaagd. Let eens op”, zei ze geïrriteerd. “De loontrekkers onder u moeten het hebben gemerkt”, zo hield VVD-minister Gerrit Zalm van financiën eerder op de avond zijn partijgenoten voor toen de lastenverlichting ter sprake kwam. “Daarvoor hebben we je ook ingehuurd, Gerrit”, scandeerde een liberaal met een plat Amsterdams accent.

Voor veel VVD'ers was het de eerste ontmoeting met hun partijgenoot van financiën. “Ik had altijd gedacht dat Frankie wel minister zou worden. Maar die Gerrit is ook wel een goeie. Hij is alleen vroeger socialist geweest. Da's minder. Maar als ie nou goed op de kas past, vergeef ik hem die jeugdzonde”, zei een liberale winkelier, terwijl hij koffie bestelde.

“Met paars kun je een goed financieel beleid voeren”, zei De Grave uit ervaring. De gemeente heeft weer een financieringsoverschot in plaats van een tekort en de belastingen zijn verlaagd. Zalm keek bewonderend naar de wethouder van financiën. Voorlopig moet hij dit voorjaar de begroting voor volgend in de stijgers zetten “en dat wordt de eerste grote krachtproef voor het kabinet”. De minister houdt rekening met financiële meevallers en dan barst de discussie over extra lastenverlichting (PvdA) of extra reductie van het financieringstekort (VVD en D66) in alle omvang los, zo voorspelde Zalm. Hij verwacht dat premier Wim Kok hem volledig zal steunen. Zalm: “Als ik de steun van de premier verlies, verliest hij een minister van financiën.” (CB)