Bestuur STIBA stapt op na intern conflict

ROTTERDAM, 28 FEBR. De Stichting Bestrijding Antisemitisme (STIBA) krijgt binnenkort een nieuw bestuur. Dat heeft de voorzitter en oprichter van de STIBA, R. Stein, afgelopen weekeinde bekendgemaakt. De zeven bestuursleden van de STIBA willen niet verder met Stein samenwerken. Zij verwijten hem dat hij na terugkomst van een studieverlof de besluiten van het bestuur heeft willen terugdraaien.

Volgens de Rotterdamse rabbijn L. van de Kamp, die Stein een jaar lang verving als voorzitter, heeft Stein ook tijdens zijn studieverlof regelmatig kritiek geuit op het bestuur van de STIBA. Van de Kamp is eveneens opgestapt.

De kritiek van Stein had volgens Van de Kamp onder meer betrekking op de oproep van de STIBA tot een verbod van de film 'Beruf Neo-nazi'. Ook had Stein kritiek op het plan dat STIBA vorig jaar naar buiten bracht om actie te ondernemen tegen televisie-interviewer Theo van Gogh. De STIBA wilde 'bekende Nederlanders' waarschuwen voor Van Gogh, die zich volgens de stichting regelmatig antisemitisch had uitgelaten.

Op beide zaken had Stein kritiek. Maar volgens Van de Kamp is nooit duidelijk geworden, wát er precies mankeerde aan de werkwijze van STIBA. “Hij zei alleen: 'Zo gaan we het niet doen”'.

Stein wil de namen van de nieuwe bestuurleden niet noemen. Het enige wat hij wil zeggen is dat de 'nieuwe' STIBA zich meer op educatieve doeleinden gaat richten en minder op strafrechtelijk laten vervolgen van mensen die anti-semitische uitspraken hebben gedaan. Volgens Stein is die laatste activiteit door de werking van het anti-discriminatie-artikel in het wetboek van strafrecht ook niet langer urgent.