Balladur verzekert ambassadeur VS van goede bedoelingen

PARIJS, 28 FEBR. Frankrijk heeft de Verenigde Staten gisteren opnieuw verzekerd dat het vriendschappelijke betrekkingen wil onderhouden ondanks de ruzie van vorige week over beweerde Amerikaanse spionage op Franse bodem.

De Franse premier Edouard Balladur had gisteren een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Pamela Harriman.

Volgens het bureau van de premier had Balladur tegenover Harriman de hoop uitgesproken dat de Frans-Amerikaanse betrekkingen “zullen blijven rusten op wederzijds vertrouwen, samenwerking en vriendschap, hetgeen wederzijds respect inhoudt van de legitieme nationale belangen van beide partijen”.

Balladur voerde gisteren over de spionagekwestie ook gesprekken met leden van zijn kabinet, onder wie minister van binnenlandse zaken Charles Pasqua. Hij heeft er bij hen op aangedrongen dat ze afzien van elk commentaar - in het openbaar of privé - op de affaire, zo maakte zijn bureau bekend.

Pasqua zei vorige week dat de berichten in de media over de spionagezaak door de Amerikanen waren gelekt. Deze uitlating leverde een boze ontkenning op van ambassadeur Harriman, die Pasqua ervan beschuldigde leugens in de wereld te brengen.

De ruzie over het Franse verzoek aan de Amerikaanse regering om vijf Amerikanen, onder wie vier diplomaten, terug te roepen in verband met industriële en politieke spionage, heeft Balladur in verlegenheid gebracht en zijn kabinet verdeeld.

De affaire zorgde bijvoorbeeld voor een conflict tussen Pasqua en minister van buitenlandse zaken Alain Juppé. Het ministerie van buitenlandse zaken had Pasqua ervan beschuldigd het Franse verzoek tot terugroeping van de Amerikanen naar de pers te hebben gelekt om de aandacht af te leiden van een afluisterschandaal waarin hij was verwikkeld en dat ook de positie van Balladur als kandidaat voor het presidentschap schade berokkende.

Juppé, die Balladurs conservatieve rivaal voor het presidentschap Jacques Chirac steunt, heeft gevraagd om een regeringsonderzoek naar de lekken.

Zaterdag noemde de Amerikaanse vice-president, Al Gore, de spionagezaak “een kwestie die het beste intern kan worden behandeld”. En hij voegde eraan toe: “Ik kan u categorisch meedelen dat er geen crisis in de Amerikaans-Franse betrekkingen is”. (Reuter)