Aannemer laat beslag leggen op Vlaams kunstbezit

BRUSSEL, 28 FEBR. Een aannemer uit het Belgische Lier heeft enige weken geleden beslag laten leggen op kunstwerken van de Vlaamse gemeenschap. Bedoeling was de kunstwerken op 15 maart te veilen, om met de opbrengst een zeventien jaar oude schuld te vereffenen. Maar de Vlaamse gemeenschap heeft inmiddels de eerste 40 miljoen frank (ruim 2 miljoen gulden) betaald. Er rest nog een schuld van 50 miljoen frank.

De kunstwerken die in beslag werden genomen, zijn recente aanwinsten van de Vlaamse gemeenschap. Ze waren tentoongesteld in het Antwerps Museum voor Hedendaagse Kunst (Muhka). Hoewel de tentoonstelling in het Muhka vorige week is afgelopen, mogen de kunstwerken voorlopig het museum niet verlaten.

Daardoor kon de manager van de Nederlandse kunstenares Marlene Dumas niet al uitgekozen werken van Dumas uit de Vlaamse collectie naar Johannesburg zenden, waar ze deel zouden uitmaken van de eerste internationale Zuid-Afrikaanse kunstbiënnale na de afschaffing van de apartheid. Een Belgische particuliere verzamelaar heeft nu plaatsvervangend werk van Dumas ter beschikking gesteld voor de biënnale.De Vlaamse aannemer eist geld voor werken aan een sportcentrum in Blaasveld, die eind jaren zeventig werden uitgevoerd. Het werk liep vertraging op omdat de overheid de plannen niet op tijd goedkeurde. De aannemer vroeg een vergoeding en werd na jaren procederen in het gelijk gesteld.

Volgens een woordvoerder van de Vlaamse minister van cultuur Weckx wordt getracht een minnelijke schikking met de aannemer te bereiken. “Een veiling, die overigens niet het benodigde geld zou opbrengen, zou vreselijk zijn”, aldus de medewerker. “Maar 50 miljoen frank kun je natuurlijk niet zo uit de mouw schudden.”

In september vorig jaar werd er ook beslag gelegd op kunst in België. Toen ging het om elf schilderijen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. De beslaglegging was gevraagd door een veertigtal Belgen die vergoeding eisten voor het verlies van hun bezittingen tijdens de nationaliseringen in 1973 in Zaïre.