Winst Akzo Nobel stijgt fors

ARNHEM, 27 FEBR. Akzo Nobel, het Nederlandse chemieconcern dat vanaf vorig jaar is gefuseerd met het Zweedse Nobel, heeft in 1994 zijn netto-winst vóór buitengewone posten met 34 procent verbeterd tot 1.253 miljoen gulden ten opzichte van 1993. Inclusief buitengewone baten en lasten steeg de winst met bijna 50 procent tot 1.178 miljoen gulden.

De gunstige cijfers zijn volgens voorzitter van de raad van bestuur mr. C.J.A. van Lede, die vanochtend de jaarcijfers over 1994 presenteerde, een duidelijk gevolg van het herstel van de Europese economie. Ook de groei van de economie in de Verenigde Staten is gunstig geweest voor Akzo Nobel.

Naast de positieve conjuncturele omstandigheden hebben maatregelen ter verbetering van efficiëntie en de herstructureringen over de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen, aldus Van Lede. Akzo Nobel verwacht dit jaar dan ook een verdere stijging van omzet en winst.

De omzet van 22,2 miljard was 1,3 miljard hoger dan over 1993, toen voor 20,9 miljard werd omgezet. Die toename van zes procent kwam vooral door een volumestijging van vijf procent. De verkoopprijzen stegen met twee procent, terwijl de omrekening van de vreemde valuta resulteerde in een negatief effect van één procent. De invloed van afstotingen van bedrijven en overnames was per saldo daarna nihil.