Otra realiseert meer omzet en winst

De technische groothandel Otra heeft over 1994 een met ruim 7 procent gestegen netto winst gerealiseerd van 81 miljoen gulden, tegen 75,6 miljoen in 1993. De omzet nam met 13,6 procent toe tot 3,47 miljard gulden. De winst per aandeel bedraagt 24,09 gulden (1993: 22,50 gulden).

Otra stelt een dividend van 11,50 gulden per aandeel voor.

Otra profiteerde in 1994 van een eenmalige bate van 2,6 miljoen; het saldo van 6,7 miljoen gulden boekwinst bij de verkoop van deelneming Kando en de vorming van een voorziening van 4,1 miljoen gulden voor versnelde invoering van geautomatiseerde systemen.

De toename van de omzet kwam vrijwel geheel tot stand door acquisities in Finland, Duitsland en Scandinavië. Otra denkt dat de daling van de bedrijfsresultaten in Duitsland, in 1994 met circa 40 procent, voorbij is. In het vierde kwartaal van 1994 namen de winsten in dit voor Otra belangrijke land eindelijk weer toe.