Vermeend wil vestiging bedrijven stimuleren

DEN HAAG, 25 FEBR. Staatssecretaris Vermeend (financiën) wil op korte termijn een aantal maatregelen treffen die de vestiging van bedrijven in Nederland fiscaal bevorderen.

Vermeend schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een aantal aanbevelingen overnemen van de werkgroep 'Fiscale Infrastructuur' die hij in november 1994 heeft geinstaleerd. Deze werkgroep bestaat uit ambtenaren, ondernemingsorganisaties en bedrijven. Vermeend heeft het rapport van de werkgroep vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

“De werkgroep heeft een aantal maatregelen geadviseerd die de schatkist niet veel hoeven te kosten en die snel kunnen worden gerealiseerd”, zegt fiscaal specialist Timmermans van de werkgeversorganisatie VNO/NCW. De werkgroep doet onder meer de volgende aanbevelingen, waarvan het nog niet duidelijk is welke Vermeend zal overnemen. In de begroting voor volgend jaar zullen een aantal maatregelen worden ingevoerd. De kapitaalsbelasting die bedrijven bijvoorbeeld betalen bij de uitgifte van aandelen moet worden afgeschaft of tenminste worden gehalveerd. Dit is een maatregel die waarschijnlijk niet snel wordt ingevoerd. Bij volledige afschaffing zou de schatkist 615 miljoen derven.

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij overdracht van onroerende goederen in concernverband moet worden verruimd. Daardoor worden reorganisaties binnen concerns goedkoper; hiermee is een bedrag van 25 miljoen gulden gemoeid.

De termijn van rentevrij uitstel van betaling van successierechten voor ondernemers die een bedrijf erven, moet verruimd worden van vijf naar tien jaar. Dit kost de schatkist ongeveer twee miljoen gulden per jaar.

De administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn, moet worden verlicht via fiscaal begeleide project-bv's. Deze vereenvoudiging van de administartieve lastendruk heeft voor de schatkist geen financiële gevolgen.

Bepaalde woonvergoedingen die werkgevers ontvangen bij gedwongen verhuizing mogen niet langer aan een brutobedrag worden gebonden.

De mogelijkheden voor het afschrijven van immateriële activa (bijvoorbeeld goodwill) moeten worden verruimd. Dat kost de schatkist tussen de 80 en 225 miljoen gulden, maar na verloop van tijd lopen de kosten terug naar 10 miljoen gulden per jaar.