Talentverspilling

Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) dat de aansluiting van HAVO/VWO op het hoger onderwijs verbeterd dient te worden.

Waarom eigenlijk? Verwacht Netelenbos dat met die vernieuwde bovenbouw meer mensen hun studie in het hoger onderwijs met succes zullen kunnen afronden? Of wil ze dat procentueel gezien meer mensen het hoger onderwijs met succes zullen afsluiten doordat minder leerlingen hun eindexamen halen?

Als laatstgenoemde gedachte als doel beoogd wordt, dan betekent dit gewoon een bezuiniging op het ministerie van onderwijs via verminderde deelname aan het hoger onderwijs. Verwacht men eerstgenoemde ontwikkeling dan betekent dit dat we nog meer HBO'ers en academici zullen krijgen, die allemaal graag aan het werk zullen willen. En we hebben nú al vele, al dan niet langdurig, werkloze hoger opgeleiden, die de aansluiting op de arbeidsmarkt missen, omdat er veel te weinig banen voor hen zijn of omdat ze 'gewoon' de verkeerde opleiding hebben.

Zou het daarom niet veel logischer en efficiënter zijn om eerst de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken en te verbeteren? De politiek legt nu wel de nadruk op het creëren van werkgelegenheid voor lager opgeleiden aan de zogenoemde onderkant van de arbeidsmarkt, maar er gaat vooral ook veel talent verloren onder hoger opgeleiden door werkloosheid of diploma-inflatie!