Provincies: 'Alleen vrije baan kan bus nog redden'

DEN HAAG, 25 FEBR. Snellere aanleg van meer vrije busbanen in de Randstad is de enige mogelijkheid om de bus te kunnen laten concurreren met de auto. Zolang de bus, net als de auto in de file staat, zal het aandeel van het openbaar vervoer alleen maar dalen.

Dit staat in het rapport 'De hoogste versnelling' dat de provincies Noord-en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de streekvervoerbedrijven in deze provincies, gisteren hebben aangeboden aan minister Jorritsma (verkeer en waterstaat).

Op dit moment wordt de aanleg nog vaak vertraagd door procedures en onduidelijkheid over de financiering. Slechts 17 van de honderd projecten zitten nu in het ontwerpstadium. Tien daarvan zijn klaar om uitgevoerd te worden.

Voor de aanleg van de busbanen is tot het jaar 1999 1,4 miljard extra gulden nodig, zo blijkt uit het rapport. Maar de rijksoverheid brengt de subsidie aan het busvervoer de komende vier jaar juist terug met driehonderd miljoen. Volgens de aanbieders van het rapport is dat in strijd met het voornemen van de overheid om het openbaar vervoer in de Randstad juist met zeventig procent te laten toenemen. Daarom zou er veel meer geld uitgetrokken moeten worden om het vervoer per bus aantrekkelijker te maken.

Jorritsma zei in haar reactie dat er in tegenstelling tot de conclusies in het rapport, geen gebrek aan middelen is. In de afgelopen jaren moest volgens de minister ieder jaar worden geconcludeerd dat er minder geld was uitgegeven dan er in de begroting beschikbaar was. Het stagneren van de busbaanprojecten kan dan ook geen financiële oorzaak hebben. “Als er toch minder projecten worden opgepakt, dan dringt de vraag zich op of openbaar-vervoermaatregelen wel voldoende prioriteit krijgen bij de gemeenten en provincies” aldus Jorritsma.