Holbrooke: Uitbreiding Navo neemt jaar of tien

BRATISLAVA, 25 FEBR. Het zal zeker nog vijf tot tien jaar duren voordat de Midden-Europese landen kunnen toetreden tot de NAVO en de Europese Unie. Dat heeft de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken, Richard Holbrooke, gisteren gezegd in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije hebben in het recente verleden te kennen gegeven dat zij tot de NAVO willen toetreden, omdat het hun ontbreekt aan een militair veiligheidsschild sinds de ontbinding van het Warschaupact. Moskou is tegen toetreding van die landen. Vorige week verklaarde de Russische premier, Tsjernomyrdin, in Bratislava nog tegen een snelle uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting te zijn.

Onderminister Holbrooke verklaarde eerder deze week dat hij dit jaar nog geen beslissing verwacht over het al dan niet accepteren van Oosteuropese landen door de verdragsorganisatie. Op een exact tijdstip wenste hij zich niet vast te leggen.

Holbrooke onderstreepte dat een goede verhouding tussen Slowakije en Hongarije een eventuele toetreding van die twee landen tot de NAVO wel makkelijker maakt. Hij noemde het bemoedigend dat Slowakije en Hongarije op 21 maart een vriendschapsverdrag willen sluiten, waardoor een einde zou kunnen komen aan de problemen met de Hongaarse minderheid in Slowakije. Vandaag brengt Holbrooke een bezoek aan Hongarije. (AFP, Reuter)