Staking in Beieren verdeelt Duitse werkgevers

BONN, 24 FEBR. De Westduitse metaalwerkgevers zijn verdeeld over de vraag hoe zij moeten reageren op de vanmorgen vroeg in Beieren begonnen stakingen voor een CAO-eis van 6 procent. De staking omvat 11.000 leden van de vakbond IG Metall bij 22 geselecteerde bedrijven in en rondom München, Neurenberg, Augsburg en Ingolstadt.

De werkgevers blijven erbij dat zij pas een concreet “en positief” CAO-aanbod zullen doen als de IG Metall zich bereid verklaart ook te praten over kostenmatiging en flexibilisering van arbeidstijden. Tot harde tegenacties, die het landelijk bestuur van de werkgeversvereniging Gesamtmetall en enkele grote bedrijven in Beieren (Siemens bijvoorbeeld) hadden gewenst, wil een meerderheid van de Beierse bedrijven (nog) niet overgaan.

Voorzitter Hans-Joachim Gottschol van Gesamtmetall deelde gisteren in München mee dat voorshands zal worden afgewacht hoe de stakingen zich verder ontwikkelen. Metallvoorzitter Werner Neugebauer kondigde een geleidelijke escalatie van de stakingen aan tot de werkgevers een bespreekbaar CAO-aanbod hebben gedaan. In de eerste weken van maart zullen zonodig nog eens 19 Beierse bedrijven aan de beurt komen. Van de 628 bedrijven die Beieren in de metaal- en elektronicasector kent heeft de vakbond er vorige week 120 (met 240.000 werknemers) als “stakingsgeschikt” aangemerkt. Neugebauer zei dat de IG Metall over genoeg reserves beschikt om de stakingen in Beieren (mogelijke kosten daar: 100 miljoen mark per week) “desnoods weken vol te houden”.

In de aangrenzende deelstaat Baden-Württemberg gaven vanmorgen duizenden leden van IG Metall gehoor aan een oproep om met waarschuwingsacties solidariteit te betuigen. IG Metall verwachtte dat hun aantal later vandaag tot enkele tienduizenden zou aangroeien. Dieter Schulte, voorzitter van de overkoepelende vakbond DGB, zei vanmorgen dat alle andere vakbonden achter de stakingen in Beieren staan.

Rainer Hildmann, voorzitter van de Beierse metaalwerkgevers, vroeg IG Metall vanmorgen zo snel mogelijk naar de onderhandelingstafel terug te keren. Daarvoor pleitten ook politici van de regeringspartijen in Bonn, die waarschuwden dat de stakingen slecht zijn voor het economisch herstel in Duitsland.

Vorige week donderdagavond had het landelijk bestuur van IG Metall (3 miljoen leden in Oost- en West- Duitsland) besloten Beieren (650.000 leden) te kiezen als het district waar de leden in een Urabstimmung zouden beslissen over stakingen. Dat besluit werd genomen nadat de vakbondsonderhandelaars in de achttien Westduitse metaaldistricten (3,5 miljoen werknemers) de onderhandelingen formeel mislukt hadden verklaard.