Rijk wil geen 13 gemeenten in Amsterdam

DEN HAAG, 24 FEBR. Staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken) gaat niet akkoord met de opsplitsing van de Amsterdam in dertien gemeenten, zoals de stad zelf wil bij de omvorming tot een stadsprovincie in 1998.

Als de stadsprovincie Rotterdam in 1997 wordt ingesteld, wordt de huidige gemeente Rotterdam opgesplitst in tien gemeenten. In een vraaggesprek met het blad Binnenlandse Bestuur zegt Van de Vondervoort vandaag dat Amsterdam zich daardoor niet automatisch ook in het gewenste aantal van dertien gemeenten mag opsplitsen. Dat Rotterdam wel zijn zin kreeg hangt volgens de bewindsvrouw samen met afspraken tussen de regio en het vorige kabinet. Daaraan heeft het kabinet-Kok zich gehouden, aldus Van de Vondervoort. “Maar in hoeveel gemeenten Amsterdam wordt gesplitst, is een zaak van open overleg.” Sinds het vorige kabinet zijn de opvattingen over de organisatie van stadsprovincies “aan het verschuiven”, zegt Van de Vondervoort, die al eens liet blijken voorstander te zijn van slechts vijf gemeenten in Amsterdam.

Amsterdam presenteerde onlangs de gewenste herindeling van de stad. Wethouder G. ter Horst toonde zich eerder deze week tevreden over de opdeling van Rotterdam in tien gemeenten. “Als je dat naar Amsterdam vertaalt, heb je die dertien gemeenten van ons.” Volgende maand beginnen de onderhandelingen tussen de regio Amsterdam en het departement van binnenlandse zaken over de omvorming tot een stadsprovincie.