De pillenmarkt

Het hoofdartikel van 20 februari met als titel 'De pillenmarkt' gaat in op aangekondigde maatregelen van minister Borst om de geneesmiddelprijzen te verlagen. Het hoofdartikel spreekt van “een apothekerskartel dat de prijzen hoog houdt”.

Deze voorstelling van de gang van zaken slaat volledig de plank mis. In de huidige situatie zijn het de fabrikanten en importeurs die de prijzen bepalen. Hierop is geen enkele invloed van apothekers of groothandel mogelijk. Deze wijze van prijsbepaling is door de overheid verordonneerd door een richtlijn van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.

Door de verkeerde uitgangspositie komt het hele betoog in de lucht te hangen. Het is niet zo dat apothekers bij hogere prijzen automatisch hogere marges hebben. Het merendeel van de inkomsten wordt gevormd door een aflevertarief dat onafhankelijk is van de prijs. Prijsverlagingen die worden afgedwongen door de overheid boezemen apothekers dan ook geen angst in, integendeel, al geruime tijd vragen de apothekers aan de overheid om deze verantwoordelijkheid te nemen. Dezelfde overheid beweerde echter ook steeds dat zoiets binnen Europa niet kan.

Het is de tragiek van de Nederlandse apothekers dat zij alleen met hun buitenlandse collega's worden vergeleken als het om de prijzen gaat. Iets waarop zij geen invloed hebben. De in Europees verband lage kosten voor de geneesmiddelvoorziening, het ontbreken van een alleenrecht voor geneesmiddelen in Nederland (binnen de Europese Unie zijn er geen andere landen waar een drogist of huisarts geneesmiddelen mag afleveren), de hoge kwaliteit van dienstverlening, dat alles wordt nooit opgemerkt.