Correcties en aanvullingen

Foto

De foto van Eric Calmes in de krant van dinsdag 21 februari (pagina 10) werd gemaakt door Maria-Pia Kille.

China

In de krant van woensdag 22 februari (China moet zijn één-kindbeleid verlaten, pagina 7) is bij de bewerking van het artikel van Gijs Beets een fout geslopen. Er staat dat voor China bij ongewijzigd beleid rond het jaar 3000 een inwonertal van drie miljard in het verschiet ligt. Dit moet zijn rond het jaar 2100.

Wolters Kluwer

In de krant van woensdag 22 februari is in de rubriek Mens en Bedrijf (pagina 23) de benoeming gemeld van ir. R. van Iperen in de raad van bestuur van Wolters Kluwer. Dat bericht is onjuist. Het uitgeversconcern laat weten dat in de raad van bestuur geen nieuw lid is benoemd.