Februari-nota toont lager financieringstekort over '94

DEN HAAG, 23 FEBR. Het financieringstekort over 1994 is uitgekomen op 2,2 procent van het bruto binnenlands produkt. Dat blijkt uit de zogeheten februari-nota die minister Zalm (financiën) naar zijn collega's heeft gestuurd.

In de Miljoenennota 1995 verwachtte Zalm nog een tekort van 3 procent van het binnenlands produkt. Het verschil van 0,8 procent wordt veroorzaakt door een belastingmeevaller van 2,1 miljard gulden. In het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 is afgesproken dat belastingmeevallers worden 'verwerkt' in het financieringstekort. Wanneer geen rekening wordt gehouden met incidentele dekkingen - een methode die minister Zalm in zijn functie van directeur van het Centraal Planbureau altijd scherp veroordeelde - zou het tekort uitkomen op 3,5 procent.

Het kabinetsbeleid is gebaseerd op een stabilisatie van het financieringstekort in 1995 en 1996 op een niveau van 3,3 procent en een reductie naar 3,1 procent in 1997 en 2,9 procent in 1998. Wanneer er meevallers zijn, wil het kabinet die gebruiken om het tekort terug te brengen naar 2,7 procent van het bruto binnenlands produkt in 1998. Verdere meevallers worden gebruikt voor een extra verlaging van het tekort of lastenverlichting.

Uit februari-nota blijkt ook dat de ministers vorig jaar 900 miljoen gulden minder hebben uitgegeven dan eerder was geraamd. De nota wordt morgen besproken in de ministerraad.