Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het vrachtwagenpark sinds 1985 met eenderde is gegroeid, tot 200.000 wagens.

In die tijd, aldus het CBS, is het aantal trekkers en opleggers sterk gegroeid, het gemiddelde laadvermogen toegenomen en het aandeel van de beroepsvervoerders steeds groter geworden. De groei deed zich vooral voor in de jaren tachtig. Na een terugval in 1993, was in 1994 opnieuw sprake van een stijgend aantal verkochte vrachtwagens.

De IG Metall hoopt dat het werkgeversfront snel gaat brokkelen. En zo hopen de werkgevers dat IG-Metallleden en personeelsraden in slechter lopende bedrijven na korte stakingen (eventuele kosten voor de vakbondskas per week, alleen al in Beieren: 100 miljoen mark) een compromis willen accepteren van iets boven drie procent. Dit temeer nu de werkgevers in Beieren sinds gisteren dreigen met Aussperrung (uitsluiting zonder loon) van stakers. Partijen beschuldigen elkaar nu van poging tot moord. De Beierse werkgevers vrezen dat IG Metall via gerichte stakingen bij vitale bedrijven de regionale economie wil lamleggen. De vakbond meent dat de werkgevers via uitsluiting van stakende werknemers IG Metall tot een zo grote greep in haar stakingskassen wil dwingen dat zij in financiële moeilijkheden komt.