Tekort in Zeist

ZEIST, 22 FEBR. De gemeente Zeist heeft een extern bureau in de arm genomen om de begroting weer sluitend te krijgen. Aan het Haagse bureau Arthur Andersen & Co is gevraagd voor het einde van het jaar een pakket maatregelen op tafel leggen om het tekort, oplopend tot twintig miljoen in 2000, weg te werken. Het bureau mag daarna - na goedkeuring door de gemeenteraad - de plannen ook uitvoeren. Het bureau krijgt 682.550 gulden voor zijn diensten.