Steun Navo voor Claes na beschuldigingen Agusta-zaak

BRUSSEL, 22 FEBR. De ambassadeurs van de NAVO-lidstaten hebben gisteren unaniem hun vertrouwen bevestigd in secretaris-generaal Willy Claes van het bondgenootschap. Dat gebeurde op een informele bijeenkomst in Brussel.

Claes heeft daar uitgelegd dat hij als voormalig minister van economische zaken op geen enkele wijze - “direct noch indirect” - betrokken is geweest bij het doorsluizen van steekpenningen van helikopterfabrikant Agusta naar de Vlaamse socialistische partij SP.

Claes is in opspraak gekomen nadat de Belgische justitie het afgelopen weekeinde invallen had gedaan bij de SP, op zoek naar bewijsmateriaal in het omkoopschandaal rond de aanschaf van 46 Italiaanse legerhelicopters in 1988. Ook de naam van Europees commissaris Karel van Miert - tot eind 1988 partijvoorzitter van de SP - is in dit verband genoemd, maar hij houdt, evenals Claes, zijn onschuld vol. Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie verklaarde gisteren dat hij het volste vertrouwen in Van Miert blijft houden.

Justitie deed maandagavond huiszoekingen bij Van Miert, zowel in zijn kantoor bij de Europese Commissie als bij hem thuis. Volgens Van Miert had hij daar zelf op aangedrongen, omdat hij zo snel mogelijk zijn onschuld bewezen wil zien. Daarom wilde Van Miert ook geen gebruik maken van zijn politieke onschendbaarheid, een beslissing waarvoor Commissie-voorzitter Santer gisteren het volste begrip toonde.

Ook Claes zegt dat hij zich niet wil verschuilen achter zijn diplomatieke status en dat hij alle medewerking wil geven. Volgens Navo-bronnen is het niet noodzakelijk zijn diplomatieke onschendbaarheid als Navo-topman op te heffen om medewerking te verlenen aan het onderzoek door de Belgische justitie.

Gisteren is ook wat meer duidelijkheid onstaan over de illegale partijfinanciering door de Italiaanse fabrikant Agusta.

Pag.5: Schuld van De Morgen gedicht met geld Agusta

Volgens een advocaat van Etienne Mangé - de voormalige penningmeester van de SP die afgelopen weekeinde werd opgepakt - heeft zijn cliënt bekend dat hij een bedrag van 50 miljoen frank (ruim 2,5 miljoen gulden) heeft ontvangen van Agusta. Ongeveer de helft daarvan zou hij hebben gebruikt om schulden te vereffenen die in 1985 waren ontstaan door pogingen van de SP om het dagblad De Morgen van de ondergang te redden. Volgens Mangé handelde hij buiten medeweten van de toenmalige SP-topmannen Van Miert, Claes en Frank Vandenbroucke (sinds vorig jaar minister van buitenlandse zaken).

Volgens De Morgen was Mangé evenwel “meer een loopjongen” dan de eigenlijke organisator van de illegale partijfinanciering naar wie het gissen is. De Morgen schrijft dat Agusta al op 18 november 1988 een overeenkomst ondertekende met de Brusselse advocaat Puelinckx (thans ook in arrest) over het schenken van geld aan de PS. Dat was drie weken voordat de regering formeel besliste tot de aanschaf van de Agusta-helikopters. Op dat moment zou Mangé nog niet van de afspraken op de hoogte zijn geweest.

CVP-senator Leo Delcroix, voormalig secretaris van zijn partij, heeft inmiddels “geschokt” gereageerd op berichten als zou ook de CVP betrokken zijn geweest bij het aannemen van smeergelden. “Met de hand op het hart kan ik zeggen dat Agusta nooit één frank aan de CVP heeft betaald, noch direct, noch indirect”, aldus Delcroix. Hij stapte vorig jaar op als minister van defensie nadat uit was gekomen dat hij tegenover het weekblad Humo had gelogen over het bezit van een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk.